Vrijplaats voor Leraren in schooljaar 2022-2023

De druk in het onderwijs is hoog. Er moet van alles. Leraren gaan eraan onderdoor, leerlingen raken in beknelling.

De ruimte die je zoekt, zit in jezelf.

Er is niemand die kan brengen wat nu nodig is, zoals jij dat kan. Het wordt licht in de les als je dat ook doet. Dan is er geen druk en toch is er opbrengst. Voor jezelf en voor je leerlingen. Minder voorbereidingstijd, meer plezier.

Graag wil ik je uitnodigen om aandacht te besteden aan wat er al is, het op te diepen en in te zetten in je praktijk. Het gaat hierin om kennis over

Aanwezigheid  –  Tijd  –  Ruimte  –  Afstemmen  –  Overdracht  –  Energie  –  Vrijheid. Dat is waar het in deze school om draait.

Ik geef een aantal (mid-)dagen met een thema dat past in het verloop van het schooljaar. Je bent welkom om aan te sluiten.

Thema: Begin voor je begint

Datum: 19 augustus 2022 13.00 – 17.00

Voor: Iedereen die les geeft (waar dan ook, wat dan ook)

Met: 3 – 13 mensen

Kosten: 50,-

In: Ergens in Friesland. Je hoort het als je je hebt aangemeld

Aanmelden kan hier.

De eerste vergaderingen staan alweer in je agenda. Je weet al welke klas(sen) je volgend jaar hebt, welke groepen en welk niveau. Je wilt de zomer gaan gebruiken allereerst om uit te rusten, op te ruimen en weer in je dagen te vallen. En ergens is er een moment dat je weer vooruit gaat kijken. Je merkt dat je je graag beter had voorbereid. Dat je nog net dat ene boekje had willen lezen of alvast een planning had gemaakt voor het nieuwe boek. En toch is het er niet van gekomen.

Gelukkig maar. De zomer staat voor stilvallen. Je hoofd leegmaken en weer voelen dat je bestaat.

In de zomer kan je voelen dat je meer bent alleen docent, die heen en weer holt van les naar les en groepen leerlingen lootst van kennis naar toetsing en weer terug. Hoe maak je dan de overgang van deze staat van zijn naar het doen-doen-doen?

We gaan deze middag vooruitzien. Zo kan een jaarthema de basistoon worden voor de manier waarop je je werk wilt doen dit jaar met collega’s en leerlingen. En het neerzetten van een werkritme je ruimte geven. En voor wie doe jij er speciaal toe?

Zo kun je beginnen voordat je begint. Door even stil te staan bij wat er opplopt uit de ruimte die nog om je heen zit van de zomer. Dat is wat we deze middag doen.

Wat levert het op? Inspiratie. Je boort als het ware de bron aan van de energie die er voor jou in zit. En dat levert groter licht en groot plezier.

Thema: De ruimte zit in jezelf

Datum: 15 december 2022 9.00-16.00

Voor: Iedereen die les geeft (waar dan ook, wat dan ook)

Met: 3 – 13 mensen

Kosten: 40,-

In: Ergens in Friesland. Je hoort het als je je hebt aangemeld

Ja, ja, op het drukste moment in het schooljaar. Wie durft om een dag stil te staan temidden van de hopen werk? Stilstaan is een vaardigheid op zich. Een soort ‘vergeten’ vaardigheid.

Ik herinner me een ochtend in het drukste deel van het jaar voor mij, juni. Ik wilde me haasten naar yoga om nog even rust te vinden en ik zag ineens de tuin. De wind die de bladeren van de pruimenboom beroerde, het zonlicht op het gras, het bankje onder de boom. En ik koos ervoor thuis te blijven en een uur te zitten, met een kopje thee. Gewoon te zitten en te kijken, de zon te voelen op mijn huid, naar de hond te kijken. Ik deed niets. En toch viel in dat uurtje precies wat er nodig was voor de komende weken. Ik kreeg die ingevingen die op dat moment mijn werk stukken lichter maakten.

Die gelegenheid wil ik je deze dag ook geven. Sta eens stil bij wat er knelt en wat er wil. En hoe doe je dat eigenlijk? Het is gewoon een oefening. Ik hoop dan ook dat het je niet alleen de ingevingen gaat opleveren, maar je ook verder brengt in de vaardigheid die stilstaan is.

Je kunt je hier opgeven.