De trainingen Stevig voor de Klas verdienen een eigen website: stevigvoordeklas.nl.

In deze trainingen werken we fysiek met je lichaam als instrument om er te staan, uitstraling te versterking, je stem, lichaam en stiltes te gebruiken om over te brengen wat je wilt. Interactie, grenzen aangeven, mensen toelaten in jouw ruimte zijn onderdelen van de training.

We werken met oefeningen, de Roos van Leary en klassensimulaties om je bewust te maken van je mogelijkheden om echte relatie aan te gaan, meer zeggingskracht te hebben en je gereedschap mee te geven om om te gaan met lastige situaties.

Plezier, bewustwording, spel, diepgang en inspiratie is de bijvangst van deze dag.

Voor studenten, docenten en leerkrachten zijn er dagtrainingen Stevig voor de Klas. Voor schoolopleiders en vakcoaches bieden we de Train de Trainer Stevig voor de Klas aan.