Edith de Vries. Ik ben een leraar van leraren. Ik hou van wat ontstaat in het moment. Daar werk ik mee in mijn lessen en trainingen. In het contact met mensen luister ik naar wat op dat moment aan de orde is. Ik zoek naar manieren om uit te drukken wat waar is, hoe ‘het’ pakt. Ik ben moeder, lerarenopleider, vriendin en echtgenoot. In al die rollen oefen ik vooral hoe ik steeds de ruimte kan vinden. Ik werk graag met de ruimte die je zelf bent.

Jij bent goud waard!

Ik hoop je te zien.